سرگرمی طنزنامه > طنزنامه - جزئيات اخبار
طنزی از مطبوعات قدیم
مدرک لیسانس

در سال 1333 و یک سال پس از کودتای 28 مرداد ، و در دوران حکومت سپهبد زاهدی مصوبه ای از هیات دولت گذشت که اخذ امتیاز هر نشریه تحت هر عنوان و اعم از روزنامه ، هفته نامه ، ماهنامه و... به داشتن مدرک لیسانس نیاز داشت .
آنچه این مصوبه را در محافل گوناگون به صورت مضحکه ای در آورده و حتی دست مایه برای انتشار طنز های گوناگون برای مطبوعات آن زمان شده بود ، اشتغال در مطبوعات به صورت سردبیر و خبرنگار به داشتن مدرک لیسانس منوط شده بود.
با توجه به تعداد مراکز آموزش عالی کشور در سال 1333 که به یک دانشگاه و یک دانشسرایعالی در تهران و دو سه دانشکده پزشکی نیم بند درتبریز، شیراز و مشهد ختم می شد ، تصویب چنین مصوبه ای از سوی دولت کودتا مایه شگفتی مردم و در عین حال مضحکه ای در محافل گوناگون شده بود.
مطبوعات که پس از کودتای 28 مرداد در شرایط بسیار سخت و دلهره آوری به کار خود ادامه می دادند و به شدت تحت نظارت ماموران فرمانداری نظامی تیمور بختیار و سانسورچیان کهنه کاری همچون محرمعلی خان معروف قرار داشتند ، مصوبه دولت کودتا را به طرزی که در دام حکومت نظامی و عمال جنایتکار تیمور بختیار گرفتار نشوند به باد انتقاد و استهزار گرفته و هریک تفسیری درباره این مصوبه می نگاشتند .
مردم نیز به خوبی واقف بودند که مصوبه دولت کودتا برای ارتقاء سطح معلومات کارکنان مطبوعات و اطلاع رسانی به مردم با شیوههای نوین ارائه نشده است بلکه دولت کودتا اهداف دیگری را دنبال می کند.
دولت کودتا برای معطوف ساختن افکار مردم به طرف مسائل موهوم و بی ارزشی همچون تغییر مسیر خطوط اتوبوسرانی یا داستانسرایی های پلیسی که با آب و تاب درباره کشف زیر زمین محل چاپ مطبوعات حزب توده ، قصد داشت مطبوعات را تحت فشار قرار دهد تا شرایط مطلوب برای تصویب قرارداد کنسرسیوم و تجدید مناسبات سیاسی با انگلستان فراهم شود .
یکی از بهترین طنزهایی که در این زمینه در مطبوعات آن دوران منتشر شده ، چنین است " وزیر به خبرنگار : چرا این روزها برای تهیه خبر نزد ما نمی آیی ؟ "
خبرنگار : " از وقتی که مصوبه هیات دولت مبنی بر اینکه خبرنگاران باید مدرک لیسانس داشته باشند ، سخت به دنبال شغلی همچون وزارت و وکالت افتاده ام که نه تنها مدرک لیسانس برای داشتن چنین مشاغلی الزامی نیست بلکه حتی برای صندلی وزارت و کرسی وکالت مدرک داشتن سواد خواندن و نوشتن نیز لازم نیست .!!!!"

سپید و سیاه آبان ماه سال 1333

    گروه خبري   :   طنزنامه تاریخ    :   1393/11/21 تعداد دفعات مشاهده    :   1098 بار ساعت:    :   14:28:34
نظرات کاربران
نظرشما
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
شماره پرسنلی:
 
نظرات کاربران
 

کد فوق را اینجا وارد کنید