نظر سنجي
يکي از نظرسنجيها را انتخاب نموده به آن راي دهيد و يا نتايج را بصورت متني يا گرافيکي مشاهده نماييد.
    فرم نظرسنجی از ارباب رجوع در صندوق های بازنشستگی صنعت نفت    
1 - نام واحد:
توضيحات : 
2 - تاریخ مراجعه:
توضيحات : 
3 - آیا اطلاع‌رسانی و راهنمایی لازم و مشخص برای انجام خدمات از طرق زیر به شما ارایه شده است؟

4 - نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟

5 - آیا سرعت و انجام خدمت مورد نظر، مورد قبول شما واقع گردیده است؟

6 - ‌عللی که موجب تاخیر در ارایه خدمات به شما گردیده است را اعلام فرمایید؟

7 - به نظر شما نکات مثبتی و منفی که در این واحد مشاهده گردید چیست؟
توضيحات : 
8 - در صورت صلاحدید اسامی متصدیانی که در این امور برخورد مناسب یا نامناسبی با شما داشته‌اند را ذکر فرمایید.
توضيحات : 
9 - نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور اعلام فرمایید؟(پیشنهادات موثر مورد تقدیر قرار خواهد گرفت)
توضيحات : 
10 - در صورت تمایل این قسمت را تکمیل فرمایید.
توضيحات : 

      [آرشيو]