ارتباط با ما
تلفن‌خانه (مرکزی ششم) ۸۸۸۰۱۰۰۱-۱۴ خدمات درمانی
۶۱۶۳۳۳۹۹
 تلفن‌خانه (مرکزی نهم)
۸۸۵۰۲۴۷۱-۵
 بیمارستان نفت
۶۶۷۰۰۰۲۱-۹

 وام مسکن   ۶۱۶۳۳۲۶۲
مستمری
۶۱۶۳۳۱۳۱
۶۱۶۳۳۱۳۲
۶۱۶۳۳۱۲۱

مددکاری
۶۱۶۳۳۱۷۶
۶۱۶۳۳۱۷۷
۶۱۶۳۳۱۷۸ 
روابط عمومی
۶۱۶۳۳۲۸۱ نشریه زندگی نو
۸۶۰۳۵۷۳۷


تلفن گویای واحدهای خدماتی و مالی صندوق ها : ۶۱۶۲۹۹۹۹
Email: prbazneshaste@yahoo.com
 آدرس: خیابان استاد نجات الهی - بالاتر از خیابان طالقانی - نبش کوچه صارمی - شماره 100
 کد پستی: ۱۵۹۸۶۶۸۸۱۳

 
صندوق دریافت نظرات پیشرفته
 
  


گيرنده :
فرستنده :
تلفن :  
موبایل :  
پست الکترونيکي :    
موضوع :  
متن :
نوع :