پرداخت مستمري به وکیل
چاپ
واحـد مجـری : دفـاتـر نمـاینـدگـی
زمان مراجعه : ساعات اداری کلیه روزهای هفته
بجز پنجشنبه ،جمعه وایام تعطیل
ارائه درخواست و مشاهده مقررات ودستورالعملهای اداری از طریق سایت :
www.bazneshaste.com
www.baznaft.ir

کلیه کـارمندان بازنشسته و بازماندگان محترم می‌توانند با ارائه وکالتنامه از طریق وکیل خود با رعایت مقررات مربوطه اقدام به دریافت مستمری و دیگر مطالبات خود نمایند.

کیفیت وکالتنامــه
۱-کارمندان بازنشسته و بازماندگان محترمی که در داخل کشور اقامت و تمایل به دریافت مستمری از طریق وکیل دارند، می‌بایست نسبت به ارائه وکالتنامه رسمی محضری که دریکی ازدفاتر اسناد رسمی کشور تهیه و تنظیم میگردداقدام نمایند.
۲-کارمندان بازنشسته و بازماندگان محترمی که در خارج از کشور اقامت وتمایل به دریافت مستمری از طریق وکیل را دارند، می‌بایست نسبت به ارائه وکالتنامه رسمی که توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت تهیه و تنظیم می‌شود اقدام نمایند.
۳-وکالتنامه‌های تنظیم شده در داخل کشور می‌بایست ممهور به مهر برجسته دفترخانه اسناد رسمی باشد.
۴-وکالتنامه‌های تنظیم شده در خارج از کشور، می‌بایست ممهور به مهر برجسته سفارت جمهوری اسلامی ایران باشد.
۵-وکالتنامه می‌بایست دارای شماره و تاریخ تنظیم باشد.
۶-لازم است در متن وکالتنامه و در قسمت مورد وکالت به مورد مراجعه به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز ورفاه کارکنان صنعت نفت و یا مراجعه به بانک‌های کشور به منظور دریافت مستمری و سایر مطالبات اشاره شده باشد.
۷-وکالتنامه تا زمانی که گواهی عدم عزل وکیل توسط موکل ارائه نشده، قابل استناد و دارای درجه اعتبار می‌باشد.
۸-فرزندان دختر ساکن خارج از کشور می‌بایست در سال برای یک نوبت به منظور تمدید پرداخت مستمری به دفاتر نمایندگی مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز
۱-اصل وکالتنامه
۲-تصویر وکالتنامه که مهمور به مهر برابر اصل باشد .
۳- اصل گواهی احراز حیات

توجه ۱: درصورت ارائه وکالتنامه به تاریخ روز نیاز به ارائه همزمان گواهی احراز حیات نیست.
توجه ۲: اصل وکالتنامه می‌بایست نزد موکل باقی بماند. لذا پس از رؤیت و تطبیق آن با تصویر وکالتنامه به موکل عودت داده می‌شود.
مقررات مربوط به مدت زمان قابل تمدید پرداخت مستمری به وکیل :
مبنای تاریخ تمدید مجــوز پرداخت مستمری به مـوکلین ،" زمان رویت و تائید در قیدحیات بودن مــوکل " می‌باشد.

مدت زمان قابل تمدید جهت کارمند بازنشسته
۱- برای کارمندان بازنشسته‌ای که شخصاً مراجعه و اقدام به تکمیل فرم گواهی احراز حیات می‌نمایند از تاریخ مراجعه به مدت یک سال مجوز پرداخت صادر می‌گردد.
۲- برای کارمندان بازنشسته‌ای که وکالتنامه یا گواهی احراز حیات را از خارج از کشور ارسال می‌نمایند، از تاریخ تائید کنسولگری جمهوری اسلامی یا پلیس محلی به مدت یک سال مجوز پرداخت صادر می‌گردد.
۳- برای کارمندان بازنشسته‌ای که به علت ناتوانی جسمی مراجعه برایشان میسر نمی‌باشد پس از مراجعه و رویت مددکار در منزل و تائید در قید حیات بودن، از تاریخ رویت به مدت یک سال مجوز پرداخت صادر می‌گردد.
۴- برای کارمندان بازنشسته‌ای که از طریق سیستم نرم افزاری احراز حیات غیرحضوری (ارتباط تصویری و صوتی) نسبت به احراز حیات خویش اقدام می‌نمایند، از تاریخ برقراری ارتباط به مدت یک سال مجوز پرداخت صادر می‌گردد.
مدت زمان قابل تمدید جهت بازمازماندگان
- برای بازماندگانی که شخصاً مراجعه و اقدام به تکمیل فرم گواهی احراز حیات می‌نمایند از تاریخ مراجعه به مدت ۶ماه مجوز پرداخت صادر می‌گردد.
۲- برای بازماندگانی که گواهی احراز حیات خود را از خارج کشور ارسال کنند تا تاریخ تائید کنسولگری جمهوری اسلامی یا پلیس محلی مجوز پرداخت صادر می‌گردد .
۳-برای بازماندگانی که به علت ناتوانی جسمی مراجعه برایشان میسر نمی‌باشد پس از مراجعه و رویت مددکار در منزل و تائید در قید حیات بودن، از تاریخ رویت به مدت ۶ماه مجوز پرداخت صادر می‌گردد .
۴-برای بازماندگانی که از طـریق سیستم نـرم افـزاری احـراز حیات غیرحضوری (ارتباط تصویری و صوتی) نسبت به احراز حیات خویش اقدام می‌نمایند، تا تاریخ برقراری ارتباط مجوز پرداخت صادر می‌گردد .

روش‌های احـراز حیـات
الف : احراز حیات حضوری ( مراجعه و تکمیل فرم گواهی احراز حیات )
در این روش کارمندان بازنشسته و بازماندگان محترم با در دست داشتن مدارک شناسائی معتبر به یکی از دفاتر نمایندگی صندوق‌ها مراجعه و نسبت به تکمیل فرم گواهی احراز حیات اقدام می‌نمایند.
ب : احراز حیات توسط مددکار
در این روش مددکار دفتر نمایندگی صندوق‌ها با مراجعه حضوری به منزل و یا آسایشگاه کارمندان بازنشسته و بازماندگان محترم که به علت ناتوانی جسمی امکان مراجعه برایشان میسر نمی‌باشد، درقید حیات بودن آنان را تائید می‌نماید.

ج : احراز حیات از طریق ارائه وکالتنامه و احراز حیات
در این روش با توجه به ارائه وکالتنامه‌های داخلی و خارجی و گواهی احراز حیات که به تاریخ روز تهیه و تنظیم و به تائید مراجع ذی‌صلاح رسیده با رعایت مقررات مربوطه اقدام می‌گردد.
د : احراز حیات غیر حضوری (سیستم نرم افزار)
در این روش کارمندان بازنشسته و بازماندگان محترم ساکن داخل و خارج از کشور می‌توانند از طریق ارتباط تصویری و صوتی نسبت به احراز حیات خویش به صورت غیرحضوری اقدام نمایند .
نحوه و مراحل احراز حیات تصویری و صوتی
۱- داشتن دسترسی به اینترنت ، داشتن وب کم ( web cam ) و میکروفن جهت برقراری ارتباط صوتی و تصویری و اقدام به نصب نرم افزار yahoo messenger یا oovoo . skypeتوسط متقاضی الزامی است .
۲- متقاضی با استفاده از ایمیل خود مدارک خود را به ایمیل hozehtehran2@gmail.com ارسال نماید .
موارد ارسالی :
مشخصات خود را که شامل شماره شناسایی، نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی، آدرس سکونت، تلفن منزل و تلفن همراه در متن ایمیل درج شود .
یک نسخه اسکن شده خوانا از گذرنامه و شناسنامه معتبر خود را که شامل صفحات عکس‌دار هویتی و اطلاعات خروج از کشور باشد .
کد کاربری yahoo messenger یا oovoo یا skype خود را به کدهای کاربری صندوق‌های بازنشستگی نفت ارسال نمایند.
yahoo messenger : sandogh naft @ yahoo .com
oovoo: sandogh naft
skype: sandogh naft markaz
شماره تلفن کارشناس مربوطه خانم نوروزی و آقای نوحی :
88383907
پس از دریافت ایمیل ، پاسخ از طرف کارشناس مربوطه به متقاضی اعلام می‌گردد. همچنین متقاضی باید طبق زمان اعلام شده وارد کاربری خود شده و مقابل دوربین web cam حضور داشته باشد .
متقاضی اگر در مدت ۷۲ساعت پاسخ خود را از طریق ایمیل دریافت نکرد با تلفن اعلام شده تماس حاصل نماید .

تذکـر
درصورت عدم توانائی فرد بازنشسته و یا بازمانده در پاسخگوئی، فرد معتمد می‌تواند در کنار وی پاسخگوی سوالات باشد .
ضمناً افرادی که برای اولین بار جهت معرفی و کیل اقدام می‌نمایند، ملزم به ارائه وکالتنامه پس از احراز حیات به شیوه فوق به دفتر نمایندگی مربوطه بوده و نیز کسانی که تاکنون موفق به تعویض کارت شناسائی نشده‌اند، می‌بایست نسبت به ارائه عکس جدید قبل از مراحل فوق اقدام نمایند.
زمان تماس با مسئولین مربوطه در طول هفته از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۱۵ صبح لغایت ۱۵:۳۰ بعداز ظهر به وقت ایران می‌باشد. شایان ذکر است با عملیاتی شدن کامل سامانه مذکور، احراز حیات متقاضیان خارج از کشور فقط طبق روال فوق صورت خواهد گرفت.